Konya Manuel Terapi ve Fizik Tedavi

Baş ağrısı, Migren ağrısı belirtileri ve Tedavisi

Uyarı! Öncelikle sitemizdeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hastalık yoktur? Hasta Vardır! ilkesince uzman tarafından değerlendirilme yapılmadan, bir tedavi yapılması doğru değildir. Buna göre sitede bulunan iletişim bilgilerini kullanarak detaylı ve doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Baş ağrısı, Migren ağrısı belirtileri ve Tedavisi

Baş ağrıları yüzyıllardan beri tüm toplumlarda en yaygın sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Baş ağrısı deyimi kafadan orbitaların üstünden suboksipital bölgeye kadar duyulan ağrı ve rahatsızlık için kullanılır.Prevalans çalışmaları kadınların %99’unun, erkeklerin ise %93’ünün tüm yaşamları boyunca en az bir kez baş ağrısı çektiklerini göstermektedir.

Baş ağrısı intra yada ekstra kranial ağrıya duyarlı yapıların değişik neden ve şekillerde etkilenmesiyle ortaya çıkar.

Konya baş ağrısı Tedavisi
1) İntrakranial Yapılar
o    Anterior fossa tabanı durası
o    Tentorium cerebelli
o    Dural arterler
o    Büyük venöz dural sinüsler
o    Beynin major arterlerinin proksimal kısmı
o    5., 9., 10 kranial sinirler ve 1.2.3. servikal sinirler

2) Ekstrakranial Yapılar
o    Skalp ve besleyen arterler
o    Baş, boyun, yüz kasları ve fasiası
o    Dişler
o    Nazal septum
o    Paranazal sinüslerin mükoz membranı
o    Orta-dış kulak yapıları
o    Orbita

Baş ağrılarının çoğunu primer baş ağrısı denilen, altta organik bir sebebin bulunamadığı, muhtemelen merkezi sinir sistemindeki intrensek fizyolojik bozukluklardan kaynaklanan ağrılar oluşturmaktadır. 

Bu tür ağrılar kronik, tekrarlayıcı baş ağrılarıdır ve migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrılarından oluşur.

Tablo 1: Baş ağrılarının günlük pratikteki sıklığı


       Ağrının Tipleri                      Görülme Sıklığı (%)
o    Gerilim tipi baş ağrısı                    45
o    Migren                            30
o    Nevraljiler                            <1
o    Küme baş ağrısı                        <1
o    Göz / Sinüs hastalıkları                    8
o    Sistemik enfieksiyonlar                    7
o    Kafa travması                        3
o    İlaçlara bağlı                        2
o    Metabolik hastalıklar                    <1
o    Beyin damar hastalıklar                    <1          
o    Diğer kafa içi hastalıklar                    <1
Tabloda görüldüğü gibi baş ağrısı yakınmasıyla nöroloji polikliniğine müracaat eden hastaların hemen hemen %70-75’inde migren veya gerilim tipi baş ağrısı bulunmaktadır.

Bu hastalardaki ağrının temel özelliği kronik ve tekrarlayıcı niteliktedir.

Fakat, ilk kez ortaya çıkan, şiddetli ve şiddeti giderek artan baş ağrısında durum farklıdır. Bu durumda öncelikle sekonder baş ağrıları denilen altta yatan kafa içi veya baş boyun bölgesindeki bir hastalıktan şüphelenmelidir.

Buna bağlı olarak Tablo 2 deki ağrı özelliklerinde öncelikle sekonder baş ağrıları düşünülmelidir.

Tablo 2: Sekonder baş ağrısını işaret eden semptomlar.

1)    Kişinin hayatındaki en şiddetli baş ağrısı olması
2)    Ağrının şiddet, süre, tip ve özelliklerinin değişmesi
3)    Ani başlangıçlı ve hızla ilerleyen ağrılar
4)    Ağrının ağrı kesicilere cevap vermemesi
5)    Nörolojik semptom ve bulgunun bulunması
6)    Ense sertliğinin bulunması
7)    Efor, fiziksel aktivite ile ilk kez başlanması
8)    Ateş gibi sistemik bulgunun bulunması
9)    Kafa travması bulunması
10) Bilinç etkilenmesi olması
11) Epilepsi veya bayılma bulunmamsı.

Baş ağrıları klinik görünümlerine göre sınıflandırılmıştır.
Günümüzde en geçerli sınıflandırma 1998 yılında international Headache Society (IHS) tarafından yapılanıdır. Bu sınıflandırmaya göre başlıca 13 tip baş ağrısı mevcuttur.

IHS Baş Ağrısı Sınıflandırması
1)    Migren
2)    Gerilim tipi baş ağrısı
3)    Küme baş ağrısı ve kronik paroksismal hemikronia
4)    Herhangi yapısal bir lezyonun bulunmadığı baş ağrıları
5)    Kafa travmalarına eşlik eden baş ağrıları
6)    Vasküler hastalıklara eşlik eden baş ağrıları
7)    Nonvasküler intrakranial hastalıklara eşlik eden baş ağrıları
8)    İlaç - madde kullanımı veya bırakılması sonucu gelişen baş ağrıları
9)    Nonsefalik enfeksiyonlara eşlik eden baş ağrıları
10) Metabolik hastalıklara eşlik eden baş ağrıları
11) Baş, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız veya diğer fasial ve kronial yapılardaki bozukluklara eşlik eden baş ağrıları. 
12) Kranial nevraljiler, sinir gövdesi ağrıları
13) Sınıflandırılamayan baş ağrıları
Bunlardan migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı primer baş ağrılarına, diğerleri sekonder baş ağrılarına girer.

MİGREN
Migren, frekansı, süresi ve şiddeti kişiden kişiye değişen, tekrarlayıcı baş ağrısı atakları olarak tanımlamaktadır. Genellikle unilateral olan bu ağrıya çoğunlukla anoreksia, bulantı ve kusma, bazende duyu ve motor bozuklukları eşlik eder. Migren ataklarından önce nörolojik ve ruhsal rahatsızlıklar belirebilir.

Yaklaşık 18 milyon Amerikalıda ciddi migren baş ağrıları var ve 4,5 milyonu bir ay süresince bir veya daha çok kez migren ağrısı çekmektedir.

Migrenin görülme oranı yaşa göre değişkenlik göstermektedir. İlk atak çoğunlukla 10-30 yaş arası dönemde görülmekte olup 10 yaş altı ve 45 yaş üstü dönemde başlama olasılığı oldukça nadirdir. Kadın populasyonunun %15-20’sini, erkek populasyonunun %5-10’unun etkilemektedir. Bu oran kadınlarda 35-40 yaşlarında pik yapmaktadır. Erkeklerde ise kadınlardaki bu yaş döneminden önemsemeyecek kadar az bir zaman önce pik yapmaktadır. Prevalans puberte öncesinde kadın ve erkeklerde eşit olmasına karşın; kadınlarda daha yaygındır.  Hastaların yaklaşık %75’inin ailesinde migren hikayesi vardır. çocuklarda risk; eğer ebeveynlerin her ikisinde migren rahatsızlığına sahip ise %70 dir.

MİGREN TÜRÜ BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİ
·    Ağrı dönemlerinde kafa içi ve kafa dışı damarlarda vazomotor bir reaksiyon olduğu kesindir. (Ağrı öncesi fazla damarlarda daralma, ağrı döneminde ise damarlarda genişleme olur. Damarlardaki genişleme daha çok kafa dışı büyük arterlerde berilgindir ve ağrı oluşumundan doğru ve ağrı oluşumundan doğrudan sorumlu sayılır.) 

·    Çeşitli vazoaktif maddelerin (GABA, histamin, tiramin, prustoglandir, katekolamin, seratonin…vs.) vazomotor reaksiyonlardaki rolü tartışmalıdır.

·    Ağrı öncesi dönemde trombosit agregasyonu artar. Bu olay, vazoaktif maddelerin açığa çıkmasında trombositlerin rol oynadığını telkin etmektedir.

·    Ayrıca vazoaktif maddelerin arterler çevresinde toplanarak damarda genişleme yaptığı ve ağrı eşiğini düşürdüğü ileri sürülmektedir.

·    Bazen dışarıdan alınan bazı maddelerde benzer sonuçlar gösterdiği saptanmıştır. Örneğin tiramin içerdiği bilinen bazı peynir çeşitleri, kırmızı şarap, deniz ürünleri, çikolata, alkol gibi maddeler migren krizini uyarabilmektedir.

·    Strese bağlı olarak ve adet öncesi dönemde ağrının sıklaşması bu dönemde salınan endojen vazoaktif maddelerin etkisine bağlıdır.

·    Migren hastalığında genetik olayın rolü kesin olmamakla beraber düşünülmektedir. Migren hastalığının ailevi hemiplejik tipinde 19’uncu kromozomda bozukluk olduğu bilim adamlarınca saptanmıştır.

MİGREN TÜRÜ BAŞ AĞRISININ ÖZELLİKLERİ
1)    Şiddetli bir ağrı krizidir

2)    Ağrının süresi:
o    Ağrının süresi ve ataklar arası süre değişkendir. (Bazı hastalarda haftada birkaç atak meydana gelir iken bazı hastalarda bu süre baya uzundur. Ama ortalama ayda 2-3 atak görülür)
o    Atak süresi 3 saatten az değildir. 24 saat sürdüğü nadirende birkaç güne kadar uzar. 

3)    Ağrının Lokalizasyonu
o    Tek taraflı (hemikranial) veya nadir olarakta yaygın (holokranial) baş ağrısı söz konusudur.
o    Israrla aynı tarafta görülebileceği gibi başın karşı tarafında da görülebilir.
4) Ağrının Şekli
o    Çoğunlukla başlangıçta; batıcı, oyucu ve de zonklayıcı olduğu söylenir ama sonradan künt ve devamlı bir hal alır.
5) Baş ağrısına ek olarak bazen bulantı, kusma ve öğürme gibi otonom belirtiler olaya eşlik eder.
6) Migrenli hastalarda bazen irritabilite, konsantrasyonda azalma, huy değişikliği görülebilir, çok nadir olarakta bilinç bozukluğu meydana gelebilir.

7) Görsel bazı bulgular
o    Geçici tam körlük, göze bazen kıvılcım çakıyormuş gibi olur.


17